CHÍNH TRỊ

QUỐC HỘI ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP
👤Kim Yến - Minh Công - Minh Chiến 🕔28/07/2021

Ngày 24/7, với 477/480 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua chương trình kỳ họp thứ nhất điều chỉnh, theo đó Quốc hội sẽ bế mạc vào ngày 28/7, dự kiến ban đầu là ngày 31/7....

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/07/2021

THỜI SỰ TRƯA NGÀY 15/07/2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/07/2021

KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ ĐỂ DỊCH LÂY LAN RA ĐƠN VỊ
👤Khắc Phục - Tung Dương 🕔15/07/2021

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị Quân đội đã phát hiện và chuyển cho địa phương cách ly hơn 51.000 người, trong đó có hơn 16.400 trường hợp xâm nhập trái phép....

PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG QUÂN ĐỘI SỚM HƠN, CAO HƠN MỘT BƯỚC
👤Khắc Phục - |Tùng Dương 🕔14/07/2021

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng, sáng 14/07, Ban chỉ đạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các đơn vị toàn quân tháng 7 năm 2021.

THỜI SỰ 19H45 NGÀY 12/07/2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/07/2021

THỜI SỰ TRƯA NGÀY 12/07/2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/07/2021

THỜI SỰ 19H45 NGÀY 09/07/2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/07/2021

THỜI SỰ TRƯA NGÀY 09/07/2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/07/2021

THỜI SỰ 19H45 NGÀY 06/07/2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/07/2021

THỜI SỰ TRƯA NGÀY 06/07/2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/07/2021

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 3 KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/07/2021

THỜI SỰ 19H45 NGÀY 03/07/2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/07/2021

ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/07/2021

THỜI SỰ TRƯA NGÀY 03/07/2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/07/2021